Аleksandra I Karađorđevića

9. Аleksandra I Karađorđevića Broj parking mesta
Od ulice 27.marta do ulice Kneza Miloša
Broj parking mesta (ukupan) 27
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta 4
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /