Vesti

06/01/2012

Stanarske karte za 2012.godinu

JKP”Parking servis Kragujevac” obaveštava korisnike parkirališta, vlasnike ili zakupce stana koji imaju prebivalište u jednom od osam sektora, zona naplate parkiranja, da mogu nastaviti sa korišćenjem povlašćenog statusa za 2012.godinu.
Radi nastavka stečenog prava neophodno je dostaviti:
-original lične karte i saobraćajne dozvole na uvid,
-original Ugovora o finansijskom lizingu na uvid (samo ona lica koja poseduju Ugovor o finansijskom lizingu).
Cena karte sticanja prava na povlašćeni status je nepromenjena i za prvo vozilo iznosi 100,00 dinara mesečno, dok za drugo vozilo iznosi 300,00 dinara mesečno i može se uplatiti: mesečno, tromesečno ili šestomesečno.
Pravo na povlašćeni status može se ostvariti do 16. januara 2012. godine za januar 2012.godine, a za svaki naredni mesec u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.
Karte se mogu uplatiti i podići na blagajni JKP”Parking servis Kragujevac”, ul.Vojislava Kalanovića b.b. i ul. 27 marta br.17 uz dostavljanje neophodne dokumentacije od 07:30 do 20:00 časova svakog radnog dana i subotom od 07:30 do 14:00 časova.