Branka Radičevića

17. Branka Radičevića Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 24
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /