Инвалидске паркинг карте

Особе са инвалидитетом које поседују Решење Градске управе за здравствену и социјалну заштиту којим је утврђено да испуњавају услове, могу општа и посебна паркиралишта користити бесплатно, а уз поседовање одговарајуће налепнице – повлашћене карте за особе са инвалидитетом, коју издаје ЈКП ”Паркинг сервис Крагујевац”.

Повлашћени корисници за издавање повлашћене карте за особе са инвалидитетом дужни су да доставе:

• Попуњен захтев за добијање повлашћене карте за особе са инвалидитетом (преузима се у ЈКП ”Паркинг сервис Крагујевац”);
• Две фотографије особе са инвалидитетом 3,5 x 3,5 цм;
• Решење Градске управе надлежне за здравствену и социјалну заштиту којим се признаје право на бесплатно коришћење
повлашћене паркинг карте на јавним општим и посебним паркиралиштима (оригинал Решења).

Издата паркинг карта важи до истека календарске године у којој је и издата, а коришћењем исте остварује се право на бесплатно временски неограничено коришћење свих паркинг места у зони ”1” и зони ”2”, док се у зони ”0” наплате паркирања остварује бесплатно паркирање за временски период од 180 минута, односно мора се поштовати режим временског ограничења паркирања. На посебним паркиралиштима карта важи само за паркинг места која су резервисана за особе са инвалидитетом.

Издавање повлашћених карата врши се у просторијама ЈКП ”Паркинг сервис Крагујевац” у ул Војислава Калановића бб, сваког радног дана у временском периоду од 07:30 до 20:30.

ninn

Захтев за издавање налепнице за инвалиде

Локације општих паркинг места за особе са инвалидитетом