Зоне

У циљу ефикасније организације паркирања у граду, општа паркиралишта у Крагујевцу су подељена у три зоне, са различитим ценама и ограничењем трајања паркирања. Детаљније информације дате су у табели.

 
 Зона 0
Зона 1
Зона 2
Цене паркирања8340
први сат ( 55 дин.)
други сат ( 55 дин.)
трећи сат ( 78 дин.)
8341
35 дин/час
8342
24 дин/час
Зонска дневна паркинг карта8346
781 дин/24 часа
8343
110дин/24часа
8344
99 дин/24 часа
Ограничење
180 минута Нема ограничења
Нема ограничења

Више информација о начинима плаћања паркирања на општим паркиралиштима, можете наћи на странама посвећеним плаћању путем смс порука и путем паркинг карти.