Паркинг карта

Паркинг карте можете купити на киосцима и објектима ЈКП Паркинг Сервис Крагујевац на затвореним паркиралиштима и осталим продајним објектима који имају видно истакнуто обавештење о продаји.

 
1. На карти огребите годину, месец и дан у којем користите паркинг, место, сат и минут у коме је паркирање започето.
2. Карту ставите на видно место са унутрашње стране ветробранског стакла, тако да обележени подаци буду уочљиви.

 

 

 

Изглед паркинг карте