Претплатне карте

ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

За стицање права на повлашћени статус физичких лица која имају пребивалиште у зони наплате паркирања, неопходно је доставити:

  • личну карту на увид
  • фотокопију саобраћајне дозволе
  • фотокопију Уговора о лизингу (само за оне подносиоце захтева који по том основу користе аутомобил)

Повлашћени статус физичка лица – станари  могу користити у једном од   8 (осам) сектора, при чему своје право могу користити само у оквиру свог сектора, у ком се врши контрола и наплата паркирања.

Цена карте ради стицања права на повлашћени статус за прво возило износи 200,00 динара месечно, док за друго возило износи 400,00 динара месечно.
Карте се могу уплатити и подићи на благајни ЈКП” Паркинг сервис Крагујевац”, ул. Војислава Калановића бб, уз достављање неопходне документације, сваког радног дана од 07:30 до 20:30 часова као и суботом од 07:30 до 15:00 часова.

ПРЕТПЛАТНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Право на претплатну карту за паркирање имају физичка лица, правна лица и предузетници без обзира на зону у којој се налази пребивалиште, пословни простор правног лица односно предузетника.

Овој категорији корисника паркинг карте издају се на месечном и шестомесечном нивоу. Претплатна паркинг карта за паркирање омогућава кориснику да на паркинг месту остане у неограниченом временском периоду, али му не омогућава, нити гарантује, слободно паркинг место.

Претплатне карте могу се купити у Управи ЈКП“Паркинг сервис Крагујевац“ у улици Војислава Калановића бб, сваким радним даном од 07:30 до 20:30 часова, као и суботом од 07:30 до 15:00 часова.