СМС

Поред досадашњег система наплате паркирања, путем куповине паркинг карти, ЈКП Паркинг Сервис Крагујевац је у сарадњи са oдабраним провајдеромразвио сопствени систем за контролу и наплату паркирања путем мобилних телефона, тј. путем СМС порука.

Нови систем за наплату и контролу паркирања препознаје регистарскеознаке које су уведене 01.01.2011.године а које садрже латинично писмо, тако да власници регистарских ознака које имају латинична слова Ш, Ћ, Ч, Ж и Ђ морају СМС-ом унети тачну регистарску ознакуа повратну поруку од оператера добиће знацима који одговарају тим словима. Усупротном систем неће препознати захтев за плаћање накнаде за коришћење паркиралишта.

Цена поруке је накнада за коришћење паркирање, која зависи од зоне у којој се паркирате + цена СМС поруке, која зависи од Вашег мобилног оператера и тарифног профила који користите.

Упутство

1.Укуцати у текст поруке комплетан регистарски број возила, без размака и специјалних знакова, нпр. КГ123456. Систем не води рачуна о малим и великим словима, тако да не морате да бринете о томе.

  1. Пошаљите поруку (у зависности од зоне у којој се налазите) на број:
  • 8340 за зону 0
  • 8341 за зону 1
  • 8342 за зону 2
  • 8346 за дневну паркинг карту у зони 0
  • 8343 за дневну паркинг карту у зони 1
  • 8344 за дневну паркинг карту у зони 2
  1. Убрзо ћете добити потврду о извршеној уплати путем СМС поруке у којој се налази посебно генерисани број карте за унету регистарку ознаку возила, зона, као и време истека уплате за коришћење паркиралишта..

Ова порука Вам служи као званична потврда да је успешно плаћено паркирање за назначено возило у назначеном периоду.
Поруку са обавештењем о уплаћеном паркингу сачувајте до истека времена паркирања.

  1. Поруку упозорења добићете неколико минута пре истека паркирања, која Вас подсећа да Вам истиче време за које сте итвршили уплату за коришћењепаркирањаза унети регистарски број, како бисте могли продужити паркинг или благовремено уклонити возило.
 

Уколико корисник не изврши плаћање накнаде за коришћење паркирања или не унесе тачну регистраску ознаку контролор ћеиздати општу дневну паркинг карту у трајању од 24 сата од момента издавања. У случају да корисник покуша уплату путем СМС-а након издате опште дневне паркинг карте добиће повратну поруку са обавештењем (пример):

“Ова услуга Вам није омогућена, јер је за возило КГ123456, u 15:44 15.11.2018, издата ОПШТА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА бр. 123456789, koja истичеу15:44 16.11.2018.“ 

Напомена (све зоне):

У случају да од система не добијете никакав одговор или добијете поруку да сервис тренутно није активан, паркирање треба платити паркинг картом, која и даље представља важећи начин плаћања паркирања.

Напомена (зона 0):

Кориснику који плати у континуитету три сата у зони 0, систем не дозвољава следеће плаћање минимум 60 минута за исту регистарску ознаку и исту зону, без обзира са које се мреже СМС порука шаље. Наредно плаћање за исту регистарску ознаку и исту зону могуће је урадити 60 минута након истека последњег сата у континуитету.