О нама

Скупштина Града Крагујевца на седници одржаној дана 27.06.2003. године, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис Крагујевац”.

ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ у Крагујевцу, обавља комуналне делатности уређења и одржавања јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и чување непрописно паркираних возила, на територији насељеног места Крагујевац.

Делатност предузећа је:

  • Услуге у друмском саобраћају, пратеће активности у вези с коришћењем паркиралишта и гаража
  • Одржавање и оправка моторних возила
  • Продаја делова и прибора за моторна возила
  • Трговина на мало моторним горивима
  • Трговина на велико отпацима и остацима
  • Остала трговина на мало изван продавница
  • Превоз робе у друмском саобраћају
  • Претовар терета, односно манипулација теретом
  • Складишта и стоваришта
  • Одржавање и нега кола
  • Техничко испитивање и анализа, односно периодично испитивање моторних возила у погледу безбедности на друму, Издавање сертификата за моторна возила
  • Делатност школа за возаче
  • Остале услужне активности, на другом месту непоменуте, активност лица за наплату паркирања аутомобила
  • Изградња путева и аутопутева – обухвата бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
  • Постављање електричних инсталација – обухвата постављање инсталација уличне расвете и електричних сигнала
  • Остале пратеће делатности у саобраћају
Основни подаци о предузећу