Локације општих паркинг места за особе са инвалидитетом

Локација општих паркинг места резервисаних за особе са инвалидитетом Број општих паркинг места резервисаних за особе са инвалидитетом
Локације у зони наплате паркирања
Ул др Зорана Ђинђића, испред зграде Градске управе 2
Ул др Зорана Ђинђића, испред Градског дома 1
Трг Војводе Радомира Путника, испред зграде Суд-а 1
Трг Војводе Радомира Путника, код пореске управе 1
Ул Светозара Марковића. Испред зграде Националне службе за запошљавање 1
Ул Краља Петра I, код зграде Главне поште 1
Ул Краља Петра I, испред зграде Завода за здравствено осигурање 1
Ул Краља Петра I, испред “Banca Intesa“ 1
Ул Кнеза Милоша, испред зграде “Књажевско – српског театра“ 1
Ул Кнеза Милоша, код Саборне Цркве 1
Ул Бранка Радичевића, код Дома омладине 1
Ул Николе Пашића, код Топлане 1
Ул Танаска Рајића 1
Ул Града Сирена, ванулично паркиралиште поред хале “Језеро“ 1
Ул Лепенички булевар, код зграде Републичког фонда за ПИО 4
Укупно: 19
Локације ван зоне наплате паркирања
Ул Београдска, испред “Шарене пијаце“ 4
Испред ОШ “Мирко Јовановић“ 1
Испред здравствене станице број 2 1
Испред здравствене станице број 3 1
Испред Машинског факултета 1
Ул Крагујевачког октобра 1
Испред Градских базена 1
Ул Базенска, код затвореног базена 3
Ул Десанкин венац 3
Ул Светогорска, код Градских тржница 3
Укупно: 19