Crvene Zastave Zona 1

19. Crvena Zastava     Broj parking mesta
Ulaz kod brojeva 24-26
Broj parking mesta (ukupan) 67
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /