Crvenog krsta Zona 2

8. Crvenog krsta Broj parking mesta
Ulaz iz ulice Prvog maja
Broj parking mesta (ukupan) 95
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /