Daničićeva Zona 1

26. Daničićeva Broj parking mesta
Od ulice Kneza Miloša do kasarne Radomir Putnik
Broj parking mesta (ukupan) 52
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /