dr Ilije Kolovića Zona 1

29. dr Ilije Kolovića  Broj parking mesta
Od ulice Skerlićeve do ul. Kneza Miloša
Broj parking mesta (ukupan) 41
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /