Dr. Zorana Đinđića 19-21

19. Dr. Zorana  Đinđića  Broj parking mesta
Ulazi kod brojeva 19-21
Broj parking mesta (ukupan) 72
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /