dr. Zorana Đinđica 2-4 Zona 1

 

1. dr. Zorana Đinđica        Ulaz kod brojeva 2-4 Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 72
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /