Dragoslava Srejovića 29 i 33 Zona 2

13. Dragoslava Srejovića       Broj parking mesta
Ulazi kod brojeva 29 i 33
Broj parking mesta (ukupan) 118
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /