Dragoslava Srejovića Zona 2

12. Dragoslava Srejovića       Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 50
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /