Episkopa Save Zona 2

5. Episkopa Save Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 107
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom 2
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije 4