Grada Sirena-Parkiralište pored hale “Jezero”

39. Grada Sirena Broj parking mesta
Parkiralište pored hale “Jezero”
Broj parking mesta (ukupan) 76
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /