Karte za osobe sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom koje poseduju Rešenje Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu kojim je utvrđeno da ispunjavaju uslove, mogu opšta i posebna parkirališta koristiti besplatno, a uz posedovanje odgovarajuće nalepnice – povlašćene karte za osobe sa invaliditetom, koju izdaje JKP ”Parking servis Kragujevac”.

Povlašćeni korisnici za izdavanje povlašćene karte za osobe sa invaliditetom dužni su da dostave:

• Popunjen zahtev za dobijanje povlašćene karte za osobe sa invaliditetom (preuzima se u JKP ”Parking servis Kragujevac”);
• Dve fotografije osobe sa invaliditetom 3,5 x 3,5 cm;
• Rešenje Gradske uprave nadležne za zdravstvenu i socijalnu zaštitu kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje povlašćene parking karte na javnim opštim i posebnim parkiralištima (original Rešenja).

Izdata parking karta važi do isteka kalendarske godine u kojoj je i izdata, a korišćenjem iste ostvaruje se pravo na besplatno vremenski neograničeno korišćenje svih parking mesta u zoni ”1” i zoni ”2”, dok se u zoni ”0” naplate parkiranja ostvaruje besplatno parkiranje za vremenski period od 180 minuta, odnosno mora se poštovati režim vremenskog ograničenja parkiranja. Na posebnim parkiralištima karta važi samo za parking mesta koja su rezervisana za osobe sa invaliditetom.

Izdavanje povlašćenih karata vrši se u prostorijama JKP ”Parking servis Kragujevac” u ul Vojislava Kalanovića bb, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 07:30 do 20:30.

Zahtev za izdavanje karte za osobe sa invaliditetom

Lokacije opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom