Janka Veselinovića Zona 1

8. Janka Veselinovića     Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 42
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /