Kneza Miloša 2

11. Kneza Miloša Broj parking mesta
Od ulice Karađorđeve do ulice A.I.Karađorđevića
Broj parking mesta (ukupan) 50
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije 2