Kneza Milosa 3

12. Kneza Miloša Broj parking mesta
kod Srca, ulaz kod broja 3
Broj parking mesta (ukupan) 6
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /