Kosovska Zona 2

10. Kosovska         Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 92
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije 4