Kralja Aleksandra I Karađorđevića Zona 1

24. Kralja Aleksandra I Karađorđevića  Broj parking mesta
Od ulice Kneza Miloša do Bulevara Kraljice Marije
Broj parking mesta (ukupan) 58
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta 1
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /