Kralja Petra I Zona 1

1. Kralja Petra I        Broj parking mesta
Ulaz kod brojeva 3 i 5
Broj parking mesta (ukupan) 33
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /