Kralja Petra I

6. Kralja Petra I Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 80
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom 3
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta 10
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije 1