Kumanovska Zona 1

11. Kumanovska Broj parking mesta
Ulaz iz Save Kovačevića
Broj parking mesta (ukupan) 25
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /