Lepenički bulevar 5-7

21. Lepenički bulevar  Broj parking mesta
kod ulaza 7 i 9
Broj parking mesta (ukupan) 15
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /