Lepenički bulevar kod broja 29 Zona 1

4. Lepenički bulevar        Broj parking mesta
Ulaz kod broja 29
Broj parking mesta (ukupan) 51
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /