Milivoja Živanovića Zona 1

12. Milivoja Živanovića     Broj parking mesta
Broj parking mesta (ukupan) 111
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /