Milovana Gušića Od ulice Zmaj Jovine do Karađorđeve Zona 1

10. Milovana Gušića      Broj parking mesta
Od ulice Zmaj Jovine do Karađorđeve
Broj parking mesta (ukupan) 62
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta 2
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /