Milovana Gušića kod broja 82 Zona 2

6. Milovana Gušića Broj parking mesta
Parking kod broja 82
Broj parking mesta (ukupan) 39
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /