Nikole Pašića 24-26 Zona 1

18. Nikole Pašića  Broj parking mesta
Ulaz kod brojeva 24-26
Broj parking mesta (ukupan) 44
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /