Nikole Pašića 35-37 Zona 0

22. Nikole Pašića     Broj parking mesta
Ulaz kod brojeva 35-37
Broj parking mesta (ukupan) 16
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /