Nikole Pašića 37-39 Zona 0

23. Nikole Pašića     Broj parking mesta
 Ulaz kod brojeva 37-39
Broj parking mesta (ukupan) 11
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /