Nikole Pašića

2. Nikole Pašića Broj parking mesta
Od ulice Grada Sirena do Trga Radomira Putnika
Broj parking mesta (ukupan) 163
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije 2