Parking karta

Parking karte možete kupiti na kioscima i objektima JKP Parking Servis Kragujevac na zatvorenim parkiralištima i ostalim prodajnim objektima koji imaju vidno istaknuto obaveštenje o prodaji .

 
1. Na karti ogrebite godinu, mesec i dan u kojem koristite parking, mesto, sat i minut u kome je parkiranje započeto.
2. Kartu stavite na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla, tako da obeleženi podaci budu uočljivi.
 

Izgled parking karte