Pauk služba

Depo za skladištenje nepropisno parkiranih vozila

Uklanjanje motornih vozila obavlja se u slučajevima kada je vozilo parkirano suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ili Odluke o komunalnom redu, odnosno na mestima na kojima predstavljaju opasnost ili smetnju za odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka ili ugrožavanje imovine.

Postupak uklanjanja vozila sprovodi se tako što ovlašćeno lice MUP-a, Sekretarijat u Kragujevcu ili komunalni inspektor nadležne Gradske uprave, putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je motorno vozilo nepropisno parkirano, pri čemu donosi rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Rešenje u elektronskoj formi, kojim se nalaže uklanjanje vozila, dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila a koje dalje postavlja obaveštenje na vidno mesto vozila o donetom rešenju.

Ukoliko vozač ne ukloni vozilo u roku predviđenom izdatim rešenjem isto se uklanja i odvozi na lokaciju predviđenu za skladištenje nepropisno parkiranih vozila o trošku vozača ili vlasnika,  odnosno korisnika vozila.

Uklanjanje motornih vozila vrši se i sa javnih površina:

– ukoliko nadležni organ izrekne privremenu zabranu parkiranja u određeno vreme, i o tome, putem sredstava javnog informisanja, obavesti građane.

Uklanjanje motornih vozila – premeštanje obavlja se:

– nakon informisanja građana putem sredstava javnog informisanja ili u slučaju hitnih intervencija, a za potrebe obavljanja delatnosti čišćenja snega sa javnih površina, sanacija elektro, vodovodnih, kanalizacionih, toplovodnih, gasovodnih instalacija, i svih drugih komunalnih radova

– u slučaju elementarnih nepogoda 

– za potrebe sprovođenja kulturnih i drugih  manifestacija.

Podaci o lokaciji:

Adresa:
Lepenički bulevar bb (iza Zastavinog servisa)

Telefoni:
Info centar za prijavu: 034/200-386
Prijem i izdavanje vozila: 034/338-309 и 060/234 21 55
Радно време: 00-24 часа