Razvoj i održavanje

Služba za razvoj i ako mala po broju zaposlenih, ima za zadatak da olakša i unapredi poslovanje našeg preduzeća. Specifičnost ove službe je i to daje generalno prisutna u svim sektorima. Samim tim, je neophodna  dobra saradnja sa svim delovima preduzeća.

Služba za razvoj pokriva vrlo širok raspon delatnosti, kao što su:

– Celokupan proces praćenja, kontrole i evidencije stanja parking mestana opštim i posebnim parkiralištima
– Praćenje, kontrola, izdavanje radnih naloga,kao i svi drugiposlovivezaniza poslove održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na opštim i posebnim parkiralištima
– Praćenje, kontrola, izdavanje radnih naloga,kao i svi drugiposlovivezaniza poslove održavanja horizontalne, vertikalne i svetlosne signalizacije Grada Kragujevca
– Evidentiranje i praćenje rezervisanih parking mesta na osnovu izdatih Rešenja nadležnih gradskih uprava”
– Odobravanje rezervacija na javnim parkiralištima
– Koordinacija rada sa Odeljenjem za saobraćaj Grada Kragujevca
– Realizacija Rešenja izdatih od strane Odeljenja za saobraćaj Grada Kragujevca
– Planiranje, pripremanje i predlaganje proširenja zone naplate parkiranja
– Planiranje, pripremanje i predlaganje lokacija zauvođenje različitih vidova signalizacije u Gradu Kragujevcu
– Davanje stručnih mišljenja i predloga u pogledu rešavanja spornih situacija iz oblasti koje se odnose na pružanje usluga parkiranja
– Davanje stručnih mišljenja i predloga u pogledu izmena i dopuna sistemskih normativnih akata koji regulišu oblast parkiranja
– Izrada različitih studija opravdanosti
– Analiza i izdavanje prethodnih uslova za izradu projektno-tehničke dokumentacije koji se odnose na  potreban broj parking mesta, a koji su potrebni u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za objekte koji se grade
– Izdavanje saglasnosti na projektno – tehničku dokumentaciju koja je potrebna u procesu izdavanja građevinskih dozvola
– Obavljanje nadzora nad namenskim korišćenjem parking mesta kod izgrađenih objekata.
– Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Međutim, nije sve ni u napred navedenom. Kada se u preduzeću dostigne optimalni nivo rada,  na ovoj službi je da održi trku savremenom, prati trendove razvoja i uspešno ih pripaja postojećem sistemu, čime doprinosi daljem održavanju preduzeća i zadovoljstvu korisnika.