Save Kovačevića Zona 1

20. Save Kovačevića Broj parking mesta
Ulaz kod obnadišta
Broj parking mesta (ukupan) 203
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /