Save Kovačevića

4. Save Kovačevića Broj parking mesta
Od ulice Kralja Petra I do ulice Grada Sirena, osim kod broja 5 (u dužini od 43m)
Broj parking mesta (ukupan) 53
Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /