Sektor 4

Sektor 4

Ulica

Broj parking mesta ukupan Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom Broj rezervisanih parking mesta Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije
Crvene Zastave 67 / 1 / /
Nikole Pašića kod stambenih jedinica 24 i 26 44 / / / /
Grada Sirena neparna strana 112 / / / /
Grada Sirena – parkiralište pored hale ”Jezero” 76 1 / / /
Svetozara Markovića od Zmaj jovine do Gradskog zelenila 154 / 1 / /
Episkopa Save 107 / 2 / 4
Milovana Gušića – parking kod broja 82 39 / / / /
UKUPNO 599 1 4 / 4