Sektor 6

Sektor 6

Ulica

Broj parking mesta ukupan Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom Broj rezervisanih parking mesta Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije
Milovana Gušića od Zmaj Jovine do ul Karađorđeve 62 / / 2 /
Janka Veselinovića od ul Milovana Gušića do ul Luja Pastera 34 / / / /
Milovana Glišića 31 / / / /
Vojvode Putnika 63 / / / /
Vojvode Mišića 36 / / / /
Mihaila Iveše od Janka Veselinovića do Moravske ulice 39 / / / /
Moravska 21 / / / /
Prešernova 10 / / / /
Marka Miljanova od Milovana Glišića do ul Mihaila Iveše 11 / / / /
UKUPNO 307 / / 2 /