Sektor 7

Sektor 7

Ulica

Broj parking mesta ukupan Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom Broj rezervisanih parking mesta Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije
Aleksandra I Karađorđević od ul Kneza Miloša do Bulevara Kraljice Marije 58 / / 1 /
Aleksandra I Karađorđevića – vanulično – ulaz iz Slobodana Perovića i Bulevara Kraljice Marije 55 / / / /
Cara Lazara 22 / 1 / /
Nemanjina 4 / / / /
Tanaska Rajića 48 1 1 1 /
Skerlićeva 23 / / / /
Ilije Kolovića od Skerlićeve do ulice Kneza Miloša 41 / / / /
Cetinjska 5 / / / /
Daničićeva 52 / / / /
UKUPNO 308 1 2 2 /