Sektor 8

Sektor 8

Ulica

Broj parking mesta ukupan Broj opštih parking mesta za osobe sa invaliditetom Broj rezervisanih parking mesta za osobe sa invaliditetom Broj rezervisanih parking mesta Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije
Maglićka 109 / / / /
Dragoslava Srejovića od ul Pariske Komune do ul Šumadijske 168 / / /
Braće Poljakovića 15 / / / /
Kosovska od Stare Crkve do ul Stojana Protića 92 / / / 4
Trg topolivaca 11 / / / /
Vojislava Kalanovića 59 / / / /
Šumadijska 4 / / / /
Đure Jakšića 35 / / / /
UKUPNO 493 / / / 4