SMS

Pored dosadašnjeg sistema naplate parkiranja, putem kupovine parking karti, JKP Parking Servis Kragujevac je u saradnji sa odabranim provajderom razvio sopstveni sistem za kontrolu i naplatu parkiranja putem mobilnih telefona, tj. putem SMS poruka.

Novi sistem za naplatu i kontrolu parkiranja prepoznaje registarske oznake koje su uvedene 01.01.2011.godine a koje sadrže latinično pismo, tako da vlasnici registarskih oznaka koje imaju latinična slova Š, Ć, Č, Ž i Đ moraju SMS-om uneti tačnu registarsku oznaku a povratnu poruku od operatera dobiće znacima koji odgovaraju tim slovima. U suprotnom sistem neće prepoznati zahtev za plaćanje naknade za korišćenje parkirališta.

 

Cena poruke je naknada za korišćenje parkiranje, koja zavisi od zone u kojoj se parkirate + cena SMS poruke, koja zavisi od Vašeg mobilnog operatera i tarifnog profila koji koristite.

Uputstvo

1.Ukucati u tekst poruke kompletan registarski broj vozila, bez razmaka i specijalnih znakova, npr. KG123456. Sistem ne vodi računa o malim i velikim slovima, tako da ne morate da brinete o tome.

2. Pošaljite poruku (u zavisnosti od zone u kojoj se nalazite) na broj:

• 8340 za zonu 0
• 8341 za zonu 1
• 8342 za zonu 2
• 8346 za dnevnu parking kartu u zoni 0
• 8343 za dnevnu parking kartu u zoni 1

• 8344 za dnevnu parking kartu u zoni 2

3. Ubrzo ćete dobiti potvrdu o izvršenoj uplati putem SMS poruke u kojoj se nalazi posebno generisani broj karte za unetu registarku oznaku vozila, zona, kao i vreme isteka uplate za korišćenje parkirališta..
Ova poruka Vam služi kao zvanična potvrda da je uspešno plaćeno parkiranje za naznačeno vozilo u naznačenom periodu.
Poruku sa obaveštenjem o uplaćenom parkingu sačuvajte do isteka vremena parkiranja.
4. Poruku upozorenja dobićete nekoliko minuta pre isteka parkiranja, koja Vas podseća da Vam ističe vreme za koje ste itvršili uplatu za korišćenje parkiranja za uneti registarski broj, kako biste mogli produžiti parking ili blagovremeno ukloniti vozilo.
 

Ukoliko korisnik ne izvrši plaćanje naknade za korišćenje parkiranja ili ne unese tačnu registrasku oznaku kontrolor ćeizdati opštu dnevnu parking kartu u trajanju od 24 sata od momenta izdavanja. U slučaju da korisnik pokuša uplatu putem SMS-a nakon izdate opšte dnevne parking karte dobiće povratnu poruku sa obaveštenjem (primer):
“Ova usluga Vam nije omogućena, jer je za vozilo KG123456, u 15:44 15.11.2018, izdata OPŠTA DNEVNA PARKING KARTA br. 123456789, koja ističe u 15:44 16.11.2018.”

Napomena (sve zone):

U slučaju da od sistema ne dobijete nikakav odgovor ili dobijete poruku da servis trenutno nije aktivan, parkiranje treba platiti parking kartom, koja i dalje predstavlja važeći način plaćanja parkiranja.

Napomena (zona 0):

Korisniku koji plati u kontinuitetu tri sata u zoni 0, sistem ne dozvoljava sledeće plaćanje minimum 60 minuta za istu registarsku oznaku i istu zonu, bez obzira sa koje se mreže SMS poruka šalje. Naredno plaćanje za istu registarsku oznaku i istu zonu moguće je uraditi 60 minuta nakon isteka poslednjeg sata u kontinuitetu.