Svetozara Markovića 101,103,105 Zona 2

2. Svetozara Markovića Broj parking mesta
Ulaz kod brojeva 101,103,105
Broj parking mesta (ukupan) 31
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom 1
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /