Svetozara Markovića 107 Zona 2

3. Svetozara Markovića Broj parking mesta
Ulaz kod broja 107
Broj parking mesta (ukupan) 26
Broj opših parking mesta za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta  za osobe sa invaliditetom /
Broj rezervisanih parking mesta /
Broj rezervisanih parking mesta za posebna Udruženja i organizacije /